Tên đăng nhập: testtest1244

mật khẩu: ***fds2

Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt.
Cài đặt 1.1.1.1, không lo bị chặn.